I笠HK

笠,竹笠,用竹編織嘅背筐,舊時小販用以裝貨,名詞作動詞用,執笠后嚟演變為商鋪結業倒閉。

而"老笠",即係搶劫。非常地道純正嘅港式粵語。2016年有一部香港電影喜劇片就叫《老笠

老字喺邊度冇意思嘅,用法相當於英語中嘅The。

廣東話習慣將騙子称为"老千",翻版叫"老翻",笨蛋即系"老襯",而找人便宜就叫"搵老襯"喇。

香港人許冠傑就有首歌《米當我老襯》

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注